حجه الاسلام والمسلمين موسي سليمي كميني فرزند ستار معروف به "شيخ موسي" و "ميرزا موسي" نماينده دوره اول، دوم و سوم مردم شهرستان ميانه در مجلس شوراي اسلامي در سال 1312 در روستاي حصار ميانه متولد شد و در مهرماه 1389 در 77 سالگي در تهران درگذشت.

 

ميرزا موسي سليمي نماينده دوره اول دوم سوم مجلس شوراي اسلامي

ميرزا موسي سليمي نماينده دوره اول دوم سوم مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

خواندن و نوشتن ابتدائي را با آموزش قرآن در زادگاه خود فرا گرفت و در 18 سالگي براي تحصيل علوم حوزوي راهي حوزه علميه شهر ميانه شد كه در آن دوران با حضور علماي استواري مانند آيت الله زنوزي، آيت الله نيرّي ، آيت الله شيخ علي كتاني و آيت الله ميرزا مسعود حجتي يكي از حوزه هاي علميه مطرح استان بود. پس از سه سال راهي تبريز شده و يك سال نيز در مدرسه طالبيه تبريز تلمذ كرد و در سال 1334 در 22 سالگي براي تكميل علوم حوزوي راهي شهر مقدس قم گرديد و نزد آيات عظام دروس حوزوي را تا مرحله اجتهاد گذراند.

 حاج ميرزا موسي سليمي پس از تحصيل علوم حوزوي و تعميم، براي تبليغ شريعت مجدداً وارد ميانه شده و در مساجد جامع و حاج علي اكبر به تبليغ امور ديني و مسائل شرعي پرداختند اما از سال 1356 با فراگير شدن نهضت اسلامي امام خميني (ره)، سخنراني هاي ديني شيخ موسي سليمي رنگ و بوي سياسي گرفته و مردم را نسبت به آرمان ها و شعارهاي نهضت اسلامي آگاه مي نمود.

 مرحوم سليمي كه در كنار علمايي چون حجه الاسلام والمسلمين حججي نقش زيادي در آگاهاندن مردم نسبت به مسائل كشوري داشت پس از استقرار حكومت اسلامي رياست دادگاه انقلاب شهرستان ميانه را عهده دار شد.

 با آغاز به كار پارلمان جديد تحت عنوان مجلس شوراي اسلامي و كنار گذاشتن مجلس ملي 24 دوره اي زمان پهلوي، ميرزا موسي سليمي از جانب مردم ميانه همراه با حجه الاسلام والمسلمين ميرسجاد حججي به عنوان دو نماينده مجلس شوراي اسلامي راهي تهران شدند. البته ميرزا موسي در مرحله اول رقابت انتخاباتي دوره نخست مجلس شوراي اسلامي موفق به راهيابي مجلس شوراي اسلامي نشد و با عدم تأييد فرد راه يافته به مجلس فرصتي پيش آمد تا مرحوم سليمي در مرحله دوم با 16 هزار راي به عنوان نماينده دوم مردم ميانه وارد مجلس شود. شيخ موسي سليمي كميني در دوره نخست مجلس شوراي اسلامي با شكل گيري كميسيون هاي تخصصي و عمومي وارد كميسيون قضايي مجلس شده و يكي از اعضاي اين كميسيون گرديد.

 مرحوم سليمي در دوره دوم مجلس شوراي اسلامي نيز رقابت سنگيني داشت و در مرحله نخست موفق به ورود به مجلس نشد اما در مرحله دوم با كسب 36 هزار راي از مردم ميانه به عنوان نماينده دوم مردم ميانه يكي از صندلي هاي قرمز مجلس شوراي اسلامي را تصاحب كرد. در اين دوره نيز شيخ موسي سليمي بنا بر تخصص خود وارد كميسيون قضايي مجلس گرديد.

 با آغاز رقابت انتخاباتي مجلس سوم، با حذف رقيب مجلسي خود مرحوم پزشكي ، رقيب انتخاباتي وي يعني سيدسجاد حججي با رأي بالايي وارد مجلس شده و مرحوم سليمي باز با 31 هزار راي به عنوان نماينده دوم مردم ميانه وارد مجلس شوراي اسلامي و كميسيون قضايي مجلس شد.

 هر سه دوره نمايندگي مرحوم ميرزا موسي سليمي مقارن با تغيير و تحولات طبيعي ابتداي انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي شد و مردم ميانه مانند بسياري از شهرهاي ديگر از نمايندگان خود انتظاري جز مسائل كشوري و مسائل جنگ نداشتند اما با پايان جنگ تحميلي و شروع دوره سازندگي شاهد ورود نامزدهاي انتخاباتي دانشگاهي و مديريتي به صحنه رقابتي مجلس چهارم بوديم. شعارهاي رياست جمهوري و نمايندگان، "سازندگي كشور" بود و كساني در اين رقابت سنگين پيروز بودند كه برنامه هاي مهندسي شده و واقع گرا داشتند. ورود چهره هاي كشوري و منطقه اي مانند مهندس هاشمي، مهندس قنبري ممان، مهندس جم و ... با برنامه ها و شعارهاي تحوّل در منطقه راه را براي راهيابي نمايندگان سنتي تنگ كرده بود. مردم از نمايندگان خود دانشگاه، صنعت و راه مي خواستند درحاليكه در شهرهاي همتراز چنين برنامه هايي اجرا شده بود. اينچنين بود كه در دوره چهارم مجلس، ميرزا موسي سليمي پس از 12 سال نمايندگي صندلي خود را به ديگران داد و مجدداً به منصب قضاوت روي آورد و در مناصبي مانند رياست شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران و مشاور وزير كار و امور اجتماعي به خدمت پرداخت.

 مرحوم ميرزا موسي سليمي يكي از چهره هاي انقلابي ميانه دو فرزند خود را در راه آرمانهاي انقلاب اسلامي تقديم انقلاب كرد و تا آخرين دم عمر خود پشتيبان انقلاب اسلامي و آرمانهاي آن باقي ماند.

 تحليل و تدقيق در عملكرد سه دوره نمايندگي مرحوم سليمي چنانكه بايد و شايد نمي تواند قضاوت خوبي درباره آن مرحوم باشد چراكه سه دوره نمايندگي وي مقارن با فشار جهاني بر انقلاب اسلامي و محروميت هاي كشوري بود اما در همان سه دوره نيز بسياري از نمايندگان شهرهاي همتراز با چانه زني و راي زني با مسئولين كشوري موفق به انتقال صنعت و دانش به منطقه خود شدند درحاليكه آن مرحوم در زمان نمايندگي خود هيچ عكس العملي نسبت به انحراف مسير آزادراه تهران ـ تبريز نشان نداد تا ميانه از شريان اصلي آزادراه فاصله بگيرد. هرچند دليل اصلي انحراف آزادراه از ميانه را سد استور و پرپيچ و خم بودن مسير ميانه مطرح مي كردند اما همين كاهش 17 متري ارتفاع سد استور و تحميل هزينه راه هاي پرپيچ و خم ميانه به دولت آن زمان نيز مي توانست مطرح شود. حداقل يك اعتراض يا نامه نگاري از ايشان مي توانست كارنامه خوبي از آن مرحوم برجاي بگذارد.

در خاتمه ضمن آرزوي شادي روح آن مرحوم يكي از نطق هاي پيش از دستور شيخ موسي سليمي را از آرشيو مجلس استخراج كرده و خدمت همشهريان عزيز ارائه مي نمايم. اين نطق با لينك زير در تاريخ 11 دي 1368 در جلسه 191 دوره سوم مجلس ايراد شده است.

لينك نطق: http://www.ical.ir/mashrooh/3-1356-0-e65/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%873/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87191.html

بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین و هو خیر ناصر و معین

با درود به روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام امت خمینی بت شکن قدس سره الشریف (نمایندگان صلوات فرستادند.) وباددرود به رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی آیة الله خامنه ای (نمایندگان صلوات فرستادند) وبا درود به ارواح طبیه شهدا انقلاب وجنگ تحمیلی بالخصوص دو فرزند شیهدم محمود واحمد سلیمی که جا ن خودشان را در راه خدمت به اسلام وقرآن واعتلا کلمه توحید وتوحید کلمه اطاعات از مقام مقدس ولی امروز وولایت فقیه تقدیم نمودند جز اهماالله عن الاسلام والمسلین خیر اوباددرود به برادرعزیز وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وسرباز مقدم جبهه دکتر ولایتی سخنم را آغاز مینمایم.
۱ـ از مردم متدین ومتعهد وانقلابی وهمیشه در صحنه وقداکار ومجاهد وشهید پرور میانه وبخشهای (ترکمان وکاغذ کنان وترک ومرکزی ) صمیمانه وخالصانه تقدیر وتشکر مینمایم که این حقیر را مانند دوره اول ودوم برای دوره سوم مجلس شورای اسلامی نیز جهت خدمت در سنگر مجلس انتخاب نموده و رای دادند که از حقوق مشروع آنها دفاع نمایم وبنده همیشه مورد لطف ومحبت آنها قرار گرفته ام مدیون الطاف آنها هستم خداوند توفیق خدمت به همه ما عطا بفرماید. وبدانند که شب وروز برای آنها ومملکت آنها وبرای خدمت به مستضعفین در تلاش هستم.
۲ـ حمله نظامی ظالمانه وجنایتکار انه آمریکای ددمنش وضد بشر وبایمال کننده حقوق بشر را به مملکت ودولت مردم مظلوم پاناما شدیدا تقبیح ومحکوم مینمایم ای دولت آمریکا رویتان سپاه باد آبروی انسانیت وبشریت را با این حرکت ستمگرانه وبی شرمانه خود بردید اما هیچ شرم نکردید .اهل دنیا را بقضاوت می طلبم تا بدانند که زورمندان غیر از منطق زور وچپاول وغارت منطق دیگری ندارند. آنهاییکه بطور مزورانه دم از حقوق بشر وآزادی واستقلال ممالک وانسانها میزنند چه قدر در قول خود صادقند وچه اندازه برای انسانها ارزش قائلند به جهانیان توصیه مینمایم در مقابل این جنایت هولناک وضد انسانی بایستد ومشت محکم بدهان این ظالمان وغاصبان حقوق انسانها بزنند زیرا جواب زورمندان استقامت نشان دادن وریشه کن کردن آنها است تا این شجره خبیثه هست ثمره خبیت خواد داد امیدوارم اهل دنیا بیشتر بیدار باشند ورابطه با آمریکا را رابطه گرگ ومیش بدانند. .
۳ـ از دولت کثیف ومزور انگلیس وفرانسه که از شیطان بزرگ در وتو کردن تصمیات شورای امنیت سازمان ملل حمایت کردند اظهار انزجار وتنفر مینمایم وهم چنین ازدیگر دولتهای جهانکه لب روی لب گذاشته ومهر سکوت بردهان زدهد وکوچکترین دفاع از حقوق ملت مظلوم پاناما نکردند گلایه مند وخطاب بهمه آنها نموده ومیگویم چه بهتر است اسم انسان وبشر را روی خودتان نگذارید زیرا شما برای بشریت وانسانیت ننگ وعارید وهیچ حیوان دربند ولا یعقل بیشتر از آنچه شما انجام میدهید انجام نخواهد داد بر ملابگویم چشم تان کور مغزتان پوک وفکرتان کوتاه کوچکترین استقلال وآزادی را نداریم درپیش همه وجدانهای بیدار محکوم ومذمومومیه چه بهتر است ساعتی بخود آئید وآزادانه فکر بکنید خودتان را زیر زنجیر اسارت که به تمام وجود تان زده اید در آورید ومانند انسان وبشر آزاد فکر بکنید بیش از این شئون بشر را پائین نیاورید ظلم وتجاوز بیدادگری تاکی ؟ 
۴ـ حمایت کامل خود را از سخنان رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیة الله خامنه ای (حضار صلوات فرستادند ) در رابطه با حمایت ازمسوولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایم .به کسانی که غیر مسئولانه وناآگاهانه وگاهی مغر ضانه ومعاندانه در تضعیف مسئولان نظام تلاش مذبوحانه وناجوانمردانه بطور تهاجمی وغیر عاقلانه مینماید هشدار میدهم برای خدا وبرای حفظ عظمت وکیان اسلام وبرای حفظ حقوق انسانها دست ازاعمال غیر مربوط خو بردارند تیشه بریشه اسلام ومسلمین وخودشان نزنند آب به آسیاب دشمن نریزند دشمن را شاد ورهبر عظیم الشان را ملول وناراحت نکنند در حفظ صفوف وحدت بکوشند وقدمهای خدا پسندانه برای مملکت ومستضعفین جهان بردارند که رضای خدا ورسول وشادی ارواح طیبه شهدا وخانواده های شهدا اینجاست تفرقه افکنی وگروه بازی وبی تقوایی را کنار بگذارند تا مستحق رحمت وعنایت وامدادهای غیبی بشوند.
وبه رهبر عظیم الشان عرضه میدارم دو فرزند در راه پیشرفت مقاصد ومنویات امام امت دادم دو فرزند دیگر هم برای پیشرفت مقاصد ومنویات حضرتعالی که همان مقاصد ومنویات امام بزرگ مان می باشد وآن هم عین مقاصد اسلام است لاغیر تربیت مینمایم امیدواریم خدا وند این توفیق را بمن بدهد آن دو فرزند م را در راه منویات شما قربانی بدهم امیدوارم خداوند هم این دو قربانی دیگر را از من بلطف وعنایت خود بپذیرد .
۵ـ از امت شهید پرور میانه میخواهیم از امام جمعه محترم شهر حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای ارومیان که مرد باسواد وبا تقوی ومتعهد وانقلابی وسیاسی وعادل وکاردان ویا اخلاق میباشند حمایت کامل بعمل آورند در نماز جمعه شرکت کنند واستفاده کامل بنماید.
۶ـ با زتوصیه میکنیم از فرماندار محترم شهر حمایت بنمایند زیرا خدمتگزار موفق وصدیق وفعال میباشند از خدمات وزحمات ایشان تشکر مینمایم. 
۷ـ از خدمات مسئولین شهر میانه که با کمال وحدت وهماهنگی خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه می دهند واز جهاد سازندگی وکمیته انقلاب اسلامی وشهر بانی ودادگستری وسپاه صمیمانه تشکر مینمایم.
۸ـ به وزیر محترم بهداشت درمان وامور پزشکی تذکر میدهم به وضع درمانگاههای شهر وروستا ها برسند که از نظر دکتر ودارو در مضیقه نباشند .
۹ـ به وزیر محترم راه وترابری در باره راههای نیمه تمام تذکر میدهم دستور فرمایند وکمک کنند هرچه سریعتر به اتمام برسد. 
۱۰ـ به وزیر محترم پست وتلگراف وتلفن درباره تلفن ترکمانچای وروستاها تذکر میدهم بذل عنایت بفرمایند. 
۱۱ـ به وزیر محترم دادگستری تذکر میدهم دادگستری میانه احتیاج شدید به چند نفر پرسنل اداری دارد ویک نفر قاضی هم خیلی ضرورت دارد ودرباره ساختمان برای قضاوت محترم شهر که غیر بومی هستندفکری بنماید. 
۱۲ـ در خاتمه برای همه مسئولین مملکت مخصوصا دولت فعال زحمت کش وخدمتگزار صدیق برادر عزیز حجة السلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور محبوب ایران آرزوی موفقیت ونیل به مقاصد بزرگ اسلامی وانسانی را مینمایم موفق باشند انشاالله تعالی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 لینک اصلی:

http://vom.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4562:1390-08-06-12-50-04&catid=1:1390-05-18-09-06-38&Itemid=19

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top
saeed_sol@yahoo.com