در یک مهمانی بودیم که من در کنار حاج آقا مهدی احمدی میانجی* بودم و فردی پیش حاج آقا آمد. حاج آقا بنده را به ایشان معرفی کرد: مهندس نائبی همان صدای میانه!

تعجب کردم و پرسیدم: چرا صدای میانه؟

گفتند: آخر ایشان هم میانه ای هستند.

گفتم: حالا چرا بجای کتاب مشاهیر و مفاخر میانه ، صدای میانه؟

گفتند: آخر صدای میانه معروفتر و فراگیرتر هست!

برایم جالب بود که صدای میانه اینقدر معتبرتر از کتابی باشد که آنقدر برایش زحمت کشیدم و جالبتر بود که یک روحانی مسن اینقدر به اینترنت بها بدهد.

* حاج مهدی احمدی میانجی فرزند آیت الله میرزاعلی احمدی میانجی و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top
saeed_sol@yahoo.com