در این مقاله دانشمندان حدود 1000 سال پیش میانه معرفی میشوند:

 

1 ـ ابومنصور خونجی منجم

ابومنصور المظفر بن احمد بن الشکری الخونجی منجم بزرگ قرن پنجم هجری است که از با یافته های اینجانب، قدیمی ترین دانشمند میانه میباشد چراکه کتاب نجومی که از ایشان در کتابخانه ملی تبریز باقی مانده است به سال 517 تألیف شده و هنگام تألیف عمر مدید بالای 100 سال داشته است لذا تولد این دانشمند در ابتدای قرن پنجم و به احتمال فراوان پیش از قاضی ابوالحسن میانجی بوده است. کتاب هیئت و نجومی این دانشمند کاملاً تخصصی و ستاره شناسی است. از کم و کیف زندگی ایشان اطلاعات زیادی کسب نکرده ام ولی همین کتاب در حدود هزار سال پیش به تنهایی گواه بر دانش وسیع این دانشمند دارد.

 

2 ـ قاضي ابوالحسن ميانجي

قاضی ابوالحسن میانجی پدربزرگ علامه عین القضات میانجی، بيش از هزار سال پيش براي تحصيل ادبيات عرب و علوم حوزوي ، ميانه را ترک گفته و عازم بغداد شد. او، فقيه و قاضي نامي، قاضي ابوالحسن علي ميانجي فرزند حسن و نوه علي بود که از شاگردان بنام «قاضي ابي الطيب الطبري» و همدرس و همبحث با «شيخ ابواسحاق شيرازي» فقيه نامدار بودابوالحسن علي ميانجي در بغداد به درجه اجتهاد رسيده و در ادبيات عرب به مقامات عاليه نائل شد، طوريکه افراد زيادي جهت تحصيل علم به وي مراجعه مي کردند. شيخ ابواسحاق شيرازي کتابي خطاب به او دارد به نام «مشاکره و المفتخر». ياقوت حموي ـ مورخ نامي ـ از او به عنوان فقيهي عالم و مجتهدي کامل نام مي برد که پس از اکمال علم براي تصدي مسند قضاوت به همدان رفت اما پس از چند سالي به تيغ کين دشمن دچار شد و در شوال 471 قمري در محراب نماز مسجد همدان کشته شدبراي اينکه بدانيم او بدون توجه به نام و آوازه عين القضات ميانجي، خود دانشمند معروفي بوده است، به گفته ياقوت حموي استناد مي کنيم که درباره ميانه مي گويد: «من خود شهر ميانه را ديده ام و قاضي همدان ابوالحسن علي بن الحسن الميانجي رحمه الله عليه را بدانجا نسبت دهند و فرزند او ابوبکرمحمد و فرزند او عين القضات عبدالله بن محمد است که عالمي فقيه وشاعري بليغ بود».

 

3 ـ علامه عين القضات ميانجي همدانی

تندیس جدید عین القضات که به نظر فراموش کرده اند که او در 30 و اندی سال کشته شد!

ابوالمعالي عبدالله فرزند ابوبکرمحمد ، نوه علي ، نتيجه حسن و نبيره علي ميانجي معروف به عين القضات ميانجي همداني ‏، عارف و فيلسوف نامي است که چند دهه ديگر به هزاره تولد اين نابغه مي رسيمعين القضات ميانجي بلندآوازه ترين نامدار ميانه است که پس از نزديک به هزار سال، افکار و گفتار او در دانشگاه و حوزه تدريس مي شود. اجداد او همگي عالم و عارف بوده اند. جدّ او ،علي بن حسن، براي عهده دار شدن منصب قضاوت راهي همدان شد و در آنجا به تيغ کين جاهلان دين دچار شد و در صبحدمي از شوال 471 قمري در محراب نماز مسجد به شهادت رسيد. سپس فرزند او، محمد بن علي، منصب قضاوت را عهده دار شد و بعد از او نيز بخاطر کارداني و لياقت فرزندش عبدالله بن محمد معروف به عين القضات کار قضاوت بدو محول شدياقوت حموي در مورد ميانه پس از ذکر اينکه خود، ميانه را ديده است، تأکيد مي کند که عين القضات از ميانه برخاسته استعين القضات در سال 492 قمري متولد شد و در 10 سالگي از نعمت پدر محروم شد و در سال 525 قمري در سن 33 سالگي در حاليکه نام و شهرتش تمام آفاق را گرفته بود، به دست متعصبان ديني و به جرم کفر! به دار آویخته شد. جسدش را بعد از پايين آوردن سوزاندند و خاکسترش را به باد دادند تا در طول تاريخ هيچ قبري از او وجود نداشته باشداو از نظر راه و روش و حرفهاي تازه و روش کشته شدن مانند منصور حلاج بود و به واقع بايد او را حلاج ثاني دانست. در 22 سالگي آثار ماندگاري مانند تمهيدات و زبده الحقايق را نگاشت. اگر عمر او مي توانست دو يا سه برابر عمر کوتاهش باشد ، شايد کسي را ياراي رقابت با نام و آوازه او نبود. آثار و افکار او در30ـ20 سالگي، نشان از نبوغ خارق العاده ايشان دارد که پس از نزديک به هزار سال هنوز در سطوح بالاي دانشگاهي، سنگين و ثقيل استعين القضات کتابي به عربي نوشته است به نام زبده الحقايق که خواجه نصير آن را به فارسي برگردانده است. از آثار بجاي مانده از او مي توان نام برد: يزدان شناخت، تفسير حقايق القرآن، تمهيدات ، زبده الحقايق، رساله الهي، لوايح، شکوي الغريب عن الاوطان الي العلماء البلدان، مکاتيب، رباعيات عين القضات، نزهه العشاق و نهزه المشاق، آمالي الاشتياق في ليالي الفراق، رساله جميليه، صوله الباذل الاصون عن اللبون، رساله علائيه، مکتوب، غايه البحث عن معني البعث، المفتلذ من التصريف، منيه الحسيوب، قري العاشي الي معرفه العوران دومو الاعاسينسخه خطي عجيبي هم در کتابخانه ملي يافتم که کتابي بود به نام شرح کلمات باباطاهر متعلق به عين القضات و به زبان عربي. در هيچ جايي به وجود چنين کتابي متعلق به عين القضات اشاره نشده است. اين کتاب، شرحي‌ اس‍ت‌ بر کلمات و اقوال بابا طاهر که در آن، نکات غامض عرفاني اشعار بابا طاهر تبيين و قواعد آن تقرير شده است. مي گويند: بابا طاهر بعد از شهادت عين القضات بر سر جنازه او آمد و خطابه اي خواند. اين سخن شايعه است، چرا که باباطاهر قبل از عين القضات فوت کرده بود.

 

4 ـ ابوعبدالله محمد ميانجي

ابوعبدالله محمد فرزند محمد و نوه محمد ميانجي از عالمان بزرگ فقه از شهر ميانه برخاسته است. او معاصر با عين القضات ميانجي و پدرش بوده استاز نام او تنها در يک مرجع ياد شده است که اتفاقاً مرجع بسيار معتبر و متقني است. عبدالکريم سمعاني صاحب کتاب بزرگ الانساب که در سال 562 قمري فوت کرده است، در مسافرت خود به مکه با اين فقيه ميانه اي همسفر بوده و در آنجا از محضر وي استفاده برده است. سمعاني مي گويد: «و امّا ابوعبدالله محمد بن محمد بن محمد الميانجي، فقيهي صالح و پاک سيرت از اهالي ميانه است که در مسير مکّه با ايشان مصاحبت کردم. در مکّه از دانش ايشان بهره مند شديم و مطالبي از تدريس ايشان را نيز کتابت کرديم». سمعاني از سن و سال و فوت ايشان چيزي نمي نويسد و تنها اشاره مي کند به اينکه «بعد از بازگشت از زيارت خانه خدا، با هم به عراق برگشتيم و ابوعبدالله محمد در ابتداي سال 533 قمري، از عراق به زادگاهش ميانه برگشت».

 

ـ شمس خونجی

شمس خونجی همانطور که از نامش پیداست متولذ خونج میانه یا همان کاغذکنان است. از معرفی عارف نامی، مشس تبریزی همواره از "شمس خونجی" به عنوان معلم و استادش یاد میکنند. هرچند موفق به یافتن اطلاعاتی از این عارف و دانشمند نشدم لیکن اگر مولانا سرآمد تمامی اندیشمندان و دانشمندان ما باشد و او دنباله روی شمس تبریزی باشد، اگر شمس تبریزی نیز دنباله رو و شاگرد استادی به نام "شمس خونجی" بوده است، جایگاه معنوی و علمی این اندیشمند خود به خود مشخص میشود. باتوجه به اینکه شمس تبریزی متولد سال 582 هجری بوده است احتمال فراوان دارد که شمس خونجی در حدود سالهای 550 قمری یعنی حدود 900 سال پیش متولد شده است.

 

6 ـ علاّمه افضل الدین خونجي

افضل الدين محمد فرزند نام آور و نوه عبدالملک خونجي معروف به افضل الدين خونجي و ملقّب به ابوالفضائل، فيلسوف نامي و طبيب حاذق قرن ششم و هفتم قمري و برخاسته از کاغذکنان است. در تحشيه کتاب معروف الانساب، از افتخارات سرزمين خونج آذربايجان، افضل الدين خونجي را نام مي برندعلاّمه خونجي 850 سال پيش در جمادي الاول سال590 قمري چشم به جهان گشود و در پنجم رمضان 646 در 56 سالگي در قاهره چشم از جهان فرو بست. علوم زمانه را در ايران فراگرفت اما با حمله مغول، خانه و کاشانه را رها کرده و راهي ديار غربت مصر گرديد. حمله مغول به بلاد آذربايجان و اردبيل در سال 618 قمري اتفاق افتاده بود. لذا بايد احتمال داد افضل الدين خونجي در کمتر از 30 سالگي راهي مصر مي شود و از عمر 58 ساله خود نيمي در ايران و نيمي را در مصر مي گذراندهرچند او فيلسوف نامداري بوده ولي گويا طب او بارزتر از فلسفه اش بوده است. شرح او بر کتاب پزشکي قانون ابن سينا او را در ميان دانشمندان بزرگ طب قرار داده استسيوطي در حسن المحاضره از او با عنوان يک فيلسوف نام مي برد که در علوم مختلفه وحيد عصر بود و پس از عزل شيخ عزالدين عبدالسلام، بعنوان قاضي­القضات مصر انتخاب شد اين دانشمند ، تأليفات متعددي دارد که از معروفترين آنها مي توان نام برد: موجز في المنطق ، الجمل في المنطق ، کشف الاسرار، في الحدود الرسوم ، شرح قانون ابن سينا ، ادوارالحمياتدانشمندان نامداري بر آثار او شرح و تحشیه نوشته اند که شاید تعداد این کتابها از 100 عبور کند.

 

برگرفته از کتاب مشاهیر میانه تألیف اینجانب

نوشتن دیدگاه

Go to top
saeed_sol@yahoo.com