مرثیه معروف "ای داد شمر الیندن" را به مناسبت ایام محرم امسال، از صفحه 418 کتاب دیوان اشعار حکیم میرزا محمدباقر خلخالی به تصحیح اینجانب گلچین شده است. در این کتاب فصلی را برای مرثیه های این شاعر نامدار آذربایجانی اختصاص داده ام که تعدادی از آنها در 150 سال گذشته ورد زبانها بوده است ولی شاعرش را نمی شناختیم:

نوشتن دیدگاه

Go to top
saeed_sol@yahoo.com